AVL-AST – izazov #2

Kako možemo upotrijebiti nove matematičke modele i kreirati nove računske metode bazirane i na heuristici ili robusnim surogat modelima, koje bi omogućile brzu i potpunu parametarsku optimizaciju dizajna (za specijalizirane primjene u mehanici, dinamici, elektromagnetskim pogonima, termodinamici, dinamici fluida…)?

AVL-AST – izazov #1

Kako možemo unificirati pristup Continuous Integration i Continuous Delivery procesima te ubrzati proces razvoja, testiranja i integriranja novih softverskih rješenja?