Končar Digital

Končar Digital – izazov #2

Kako možemo osigurati kibernetičke sigurnosti za elektroenergetske i druge sustave kritične infrastrukture, korištenjem suvremenih tehnologija kao što su napredni, kibernetički sigurni algoritmi te blockchain tehnologija?

Končar Digital – izazov #1

Kako možemo omogućiti napredno prediktivno održavanje podsustava elektroenergetskog sustava i drugih sustava kritične ili urbane infrastrukture korištenjem AI-a ili virtualne stvarnosti?